PRIVACYBELEID

Dit is de website van FitbyDesign
Vestigings- en postadres:
FitbyDesign
Herenstraat 24 a
1211 CC Hilversum
Nederland
KvK: 6521128
BTW nr: NL170887017B02

Algemeen
Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van FitbyDesign. U dient zich ervan bewust te zijn dat FitbyDesign niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?
-Persoonlijke gegevens van onze (potentiële) klanten
Indien u onze diensten of producten koopt verwerken wij tenminste uw naam adres, telefoonnummer en email adres.

-Gegevens van onze website bezoekers
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals uw email adres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

-Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

-Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar uw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen. Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. FitbyDesign heeft geen toegang tot de cookies van derden.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
-Dienstverlening en gebruik van onze website
Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kan FitbyDesign haar diensten niet aan u leveren. Zonder uw gegevens is de informatie op onze website voor u niet (goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van onze website onbruikbaar. FitbyDesign werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken.

-Wettelijke verplichting
FitbyDesign kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

-Marketing- en verkoopactiviteiten
FitbyDesign kan uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van de zakelijke relatie tussen FitbyDesign en een van haar klanten) ten behoeve van haar eigen dienstverlening. FitbyDesign verkoopt de persoonsgegevens van haar leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

-Verbetering van onze website en/of diensten
FitbyDesign kan uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeven van het verbeteren van zowel onze website als onze diensten.

-Cookies
Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren of interesses.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
-Beveiliging
FitbyDesign zorgt voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar klanten. Daarnaast gebruikt FitbyDesign gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

-Bewaartermijn
FitbyDesign bewaart uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor FitbyDesign de gegevens verwerkt en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. FitbyDesign bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval zolang als de zakelijke relatie tussen haar en u als klant voortduurt. Afhankelijk van uw browserinstellingen worden tijdelijke cookies na uw bezoek verwijderd.

Hoe kunt u het verwerken van uw persoonlijke gegevens beïnvloeden?
-Toegang
Iedere klant heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die FitbyDesign van haar of hem bewaart. Indien hierin inzage wenst kunt u dit schriftelijk verzoeken via bovenstaand adres.

-Correctie
Iedere klant kan de persoonsgegevens die FitbyDesign van haar of hem bewaart op verzoek laten wijzigen. Indien u dit wenst kunt u dit schriftelijk verzoeken via bovenstaand adres.

-Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen privacybeleid
Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik van onze diensten en het gebruik van onze website en de mogelijkheden daarvan. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten en onze website kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze webpagina te raadplegen.

Contact opnemen betreffende privacybeleid
Als u vragen heeft over, of wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op bovenstaand adres.

"Make your workout count, train smart not just hard!"